شرایط استفاده

شهر: آبادان

صنف: سایر خدمات

آدرس: ابادان کفیشه گلستان 4 سرچهار راه

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۵۳۳۳۳۳۳۳

موقعیت پذیرنده