شرایط استفاده

شهر: رشت

صنف: آرایشگاه ها

آدرس: فلکه گاز پارک سمیه ک حسن زاده

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۱۳۳۲۴۴۹۴۰۸

موقعیت پذیرنده