شرایط استفاده

شهر: آبادان

صنف: سوپرمارکت ها

آدرس: ابادان بازار فیه اول بازار مغازه اول سمت راست

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۶۱۴۲۲۲۲۲۲۲۲

موقعیت پذیرنده