شرایط استفاده

شهر: اردبیل

صنف: سوپرمارکت ها

آدرس: اردبیل شهرک نیایش فروشگاه زیتون (3)

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۳۳۵۸۶۳۰۲

موقعیت پذیرنده