گنج کارت

کارت بکشید ، تخفیف بگیرید

دارندگان گنج کارت می توانند با مراجعه به پذیرنده های گنج کارت ، کارت خود را در درگاه پرداخت و یا دستگاه کارت خوان درج شده در شرایط پذیرنده کشیده و از تخفیف های موجود استفاده کنند.

تهران
اصفهان
اردبیل
آبادان
ارومیه
بندرعباس
تبریز
چالوس
رشت