• متصل به سیستم شتاب
  • صدور فعالسازی آنی
  • دارا بودن امکانات معمول دیگر کارت های بانکی موجود همانند (دریافت و پرداخت شارژ تلفن همراه ، پرداخت قبوض)
  • نداشتن سقف مجاز در استفاده از تخفیف کارت و مبلغ شارژ کارت
  • امکان فعالسازی دیگر کارت های بانکی مشتریان
  • اپلیکیشن موبایل که همه چیز را در حد کمتر از یک وجبی کاربران قرار می دهد
  • کثرت مکان ها و نمایندگی های گنج کارت در سراسر کشور
  • وفاداری مشتریان به محل خرید و همچنین فروشنده به خریداران