بـاشگاه مشتریان گنج کارت مفتخر است که در راستای افـزایش تـوان خـرید شهروندان محترم و همچنین تکریم ایشان اقدام به ایجاد بستری مناسب جهت تخفیف آنلاین با استفاده از گنج کارت نموده است.

اعضای محترم باشگاه گنج کارت می توانند با مراجعه به لـیست مراکز از نشانی و تلفن و درصد تخفیف مطلع گردیده و در زمان مراجعه ضمن اطلاع از قیمت، کارت باشگاه خود را از درگاه پرداخت و یا دستگاه کارت خوان درج شده در شرایط پذیرنده کـشیده و بـه صـورت اتـوماتیک از تـخفیف یـاد شده استفاده نمایند.