شرایط استفاده

شهر: اصفهان

صنف: خدمات دارو و درمان

آدرس: خیابان معراج بعدازچهارراه حکیم شفاهی روبروی بن بست شکوفه

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۳۱۳۲۲۸۴۱۵۰

موقعیت پذیرنده