شرایط استفاده

شهر: تهران

صنف: سوپرمارکت ها

آدرس: خ خزانه بخارائی فلکه سوم عباسی تره بار خزانه غرفه 9 گ SP830 با مودم

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۵۵۰۵۲۵۷۹