شرایط استفاده

شهر: گرگان

صنف: پوشاک

آدرس: گرگان خیابان گرگان پارس بعد از ساختمان بیمارستان مسعود نبش کوچه اردیبهشت شرقی

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۱۷۳۲۳۵۱۴۳۱

موقعیت پذیرنده