شرایط استفاده

شهر: آبادان

صنف: ورزش و سرگرمی

آدرس: آبادان روستای طاها بهمن 19

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۶۱۵۳۲۳۴۵۴۵