شرایط استفاده

شهر: آبادان

صنف: سوپرمارکت ها

آدرس: آبادان ایستگاه هشت بازار محلی

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۶۱۵۳۲۳۵۲۴۱

موقعیت پذیرنده