شرایط استفاده

شهر: آبادان

صنف: سوپرمارکت ها

آدرس: روستایی ابوشانگ خ ولایت20

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۵۳۲۲۱۶۲۲

موقعیت پذیرنده