شرایط استفاده

شهر: آبادان

صنف: سوپرمارکت ها

آدرس: میدان طیب ترمینال کریم جنب هایپر تخفیف

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۵۳۲۲۱۶۲۲

موقعیت پذیرنده