شرایط استفاده

شهر: تهران

صنف: خدمات خودرویی

آدرس: 69 نازی اباد،55 پل پیچ،50 636

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۵۵۰۶۸۷۳۰

موقعیت پذیرنده