شرایط استفاده

شهر: تبریز

صنف: خدمات خودرویی

آدرس: بلوار معلم خ دانش

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۴۱۳۲۸۶۵۴۲۰

موقعیت پذیرنده