شرایط استفاده

شهر: تبریز

صنف: سایر خدمات

آدرس: خیابان نظام پزشکی خیابان شهیدان ذاکر کوچه دوازده متری چهارم پلاک نهصدوبیست وهشت

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۴۱۳۲۸۹۳۶۱۲

موقعیت پذیرنده