شرایط استفاده

شهر: تهران

صنف: سوپرمارکت ها

آدرس: یاخچی آباد خ عباسی نبش ک تاجیک پ 110 (گرامی-sp830بامودم وپایه)

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۵۵۰۳۱۹۳۹