شرایط استفاده

شهر: آبادان

صنف: پوشاک

آدرس: آبادان بازار کویتی ها راسته اصلی پاساژ پیمان

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۶۱۵۳۲۳۵۲۴۱

موقعیت پذیرنده