شرایط استفاده

شهر: آبادان

صنف: سوپرمارکت ها

آدرس: خیابان امیرکبیر خیابان شهرداری خیابان فرعی دهم

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۶۱۵۳۲۲۴۰۰۵

موقعیت پذیرنده