شرایط استفاده

شهر: ارومیه

صنف: خدمات خودرویی

آدرس: ارومیه خیابان سعدی خیابان طریقت

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۴۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳

موقعیت پذیرنده