شرایط استفاده

شهر: آبادان

صنف: سایر خدمات

آدرس: احمد آباد بازار شهیدار غنده یک اصلی چهار فرعی مرغ روشی

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۶۳۱۴۴۲۱۶۸۸

موقعیت پذیرنده