شرایط استفاده

شهر: تهران

صنف: سایر خدمات

آدرس: بلوار آفریقا خیابان سایه پلاک 8 واحد پذیرندگان

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۲۱۲۲۶۶۱۷۷۷