شرایط استفاده

شهر: بندرعباس

صنف: سایر فروشگاه ها

آدرس: بندرعباس بلوار امام خمینی نبش رسالت

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۳۱۰۱۵۰۵۰

موقعیت پذیرنده