شرایط استفاده

شهر: ارومیه

صنف: سایر فروشگاه ها

آدرس: ارومیه خ امینی 4راه همافر جنب انتقال خون

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۳۳۴۶۱۱۲۵

موقعیت پذیرنده