شرایط استفاده

شهر: کرمان

صنف: لوازم خانگی

آدرس: بازار بزرگ بعد از ساختمان حمام گنجعلیخان

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۳۲۲۵۴۴۱۶

موقعیت پذیرنده