شرایط استفاده

شهر: کرمان

صنف: خدمات دارو و درمان

آدرس: خیابان سراسیاب فرسنگی نبش کوچه 17

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۳۳۴۱۵۳۰۸

موقعیت پذیرنده