شرایط استفاده

شهر: کرج

صنف: سایر خدمات

آدرس: کرج خیابان شهید بهشتی جنب پاساژ نائین

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۲۶۳۲۲۲۱۸۲۶

موقعیت پذیرنده