شرایط استفاده

شهر: فردیس

صنف: سایر خدمات

آدرس: فردیس سرکانال بازار قائم فروشگاه علمداد

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۲۶۳۶۵۶۰۱۴۶

موقعیت پذیرنده