شرایط استفاده

شهر: آبادان

صنف: سوپرمارکت ها

آدرس: آبادان ایستگاه هشت ترمینال اهواز

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۶۱۵۳۲۳۵۲۵۲

موقعیت پذیرنده