شرایط استفاده

شهر: آبادان

صنف: سایر خدمات

آدرس: آبادان احمدآباد ده فرعی بین سه و چهار اصلی

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۹۳۷۴۳۱۲۷۸۵

موقعیت پذیرنده