شرایط استفاده

شهر: قائم شهر

صنف: خدمات دارو و درمان

آدرس: مازندران ،قائم شهر خیابان مدرس، ساختمان آمین 28، طبقه اول، واحد 105

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۱۱۴۲۲۱۶۴۴۰

موقعیت پذیرنده