شرایط استفاده

شهر: آبادان

صنف: سوپرمارکت ها

آدرس: آبادان چهل متری ذوالفقاری شهدا 4فرعی 5

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۹۱۶۷۰۲۲۰۴۳

موقعیت پذیرنده