شرایط استفاده

شهر: اصفهان

صنف: ورزش و سرگرمی

آدرس: پل تمدن خیابان سعادت روبروی خدمات شهری

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۳۱۳۵۵۴۵۶۲۵

موقعیت پذیرنده