شرایط استفاده

شهر: فارسان

صنف: سایر فروشگاه ها

آدرس: فارسان بلوارامام خمینی(ره)،چهارراه بسیج(چهارراه مخابرات سابق)

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۳۸۳۷۲۲۸۹۹۰

موقعیت پذیرنده