شرایط استفاده

شهر: زنجان

صنف: سایر خدمات

آدرس: زنجان -شهرستان خدابنده خیابان شهرداری جنب شهرداری پلاک 150

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۲۴۴۲۲۲۷۵۳

موقعیت پذیرنده