شرایط استفاده

شهر: سردشت

صنف: سایر خدمات

آدرس: مهاباد میدان توحید جنب اداره گاز

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۴۴-۴۲۴۴۱۹۴۲

موقعیت پذیرنده