شرایط استفاده

شهر: یاسوج

صنف: سایر خدمات

آدرس: میدان معلم ساختمان فروشگاه رفاه

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۳۳۲۲۲۲۴۸

موقعیت پذیرنده