شرایط استفاده

شهر: سبزوار

صنف: سایر خدمات

آدرس: اردیبهشت شرقی

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۳۱۳۵۵۵۵۰۰۴

موقعیت پذیرنده