شرایط استفاده

شهر: تهران

صنف: سایر خدمات

آدرس: میدان امام خمینی خیابان شهرداری روبروی ساختمان جهاد کشاورزی

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۴۵۲۴۱۷۲۲

موقعیت پذیرنده