شرایط استفاده

شهر: شاهرود

صنف: سایر فروشگاه ها

آدرس: خیابان فردوسی روبروی ساختمان مرکز بهداشت عظیما

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۳۲۲۴۴۶۴۰

موقعیت پذیرنده