شرایط استفاده

شهر: کرج

صنف: سایر فروشگاه ها

آدرس: خرمدشت خیابان میثم 3خیابان نیلوفر2

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۳۴۸۰۴۳۹۳

موقعیت پذیرنده