شرایط استفاده

شهر: اهواز

صنف: سایر خدمات

آدرس: خوزستان-اهواز حصیرآباد روبه روی خیابان 8

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۶۱-۳۲۲۶۶۹۹۳

موقعیت پذیرنده