شرایط استفاده

شهر: چابهار

صنف: سایر خدمات

آدرس: خیابان امام خمینی-مقابل شهرداری- مجتمع سینا

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۳۵۳۳۵۹۵۹

موقعیت پذیرنده