شرایط استفاده

شهر: میناب

صنف: سایر فروشگاه ها

آدرس: بلوار امام خمینی شهرک شهید عباس پور

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۳۳۶۶۹۱۷۰

موقعیت پذیرنده