شرایط استفاده

شهر: تهران

صنف: سایر خدمات

آدرس: خیابان چهل متری روبروی خیابان جهاد

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۴۱۴۲۲۴۷۰۴۹

موقعیت پذیرنده