شرایط استفاده

شهر: ارومیه

صنف: سایر خدمات

آدرس: جنب خیابان موزه خیابان بهشتی

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱

موقعیت پذیرنده