شرایط استفاده

شهر: الشتر

صنف: سایر خدمات

آدرس: الشتر خیابان سی متری شهید مطهری

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۶۶۳۲۵۲۱۱۹۶

موقعیت پذیرنده